Có được đăng kiểm xe điện 3 bánh? Thứ hai, 9/1/2017 | 15:4

Có được đăng kiểm xe điện 3 bánh?

Xưởng cơ khí của ông Nguyễn Văn Trường (Hưng Yên) nhận đặt hàng của công ty môi trường đô thị để sản xuất một số xe thu gom rác ba bánh, động cơ điện. Ông Trường muốn làm thủ tục đăng ký đăng kiểm có được không? Nếu được, ông phải làm thủ tục gì và cơ quan nào cấp phép?

  • Ngày :