Đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, có được bồi thường? Thứ bảy, 25/11/2017 | 14:58

Đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, có được bồi thường?

Xin hỏi, đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, có được bồi thường không?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá