Sang tên thế nào khi chủ xe đã chết hoặc mất tích? Thứ hai, 21/11/2016 | 9:17

Sang tên thế nào khi chủ xe đã chết hoặc mất tích?

Trong trường hợp chủ cũ chiếc xe bị chết hoặc mất tích, người dân cần phải có hợp đồng mua bán và có văn bản thừa kế theo quy định.

  • Ngày :