Giấy phép lái xe ở Việt Nam có bao nhiêu hạng? Thứ sáu, 7/10/2016 | 14:4

Giấy phép lái xe ở Việt Nam có bao nhiêu hạng?

Hiện tại ở Việt nam giấy phép lái xe được phân ra rất nhiều hạng. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng hạng giấy phép.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá