Cảnh sát cơ động được khám người, khám xe khi nào? Thứ sáu, 30/12/2016 | 14:6

Cảnh sát cơ động được khám người, khám xe khi nào?

Nếu phát hiện người vi phạm pháp luật về an ninh trật tự hay phạm tội quả tang... cảnh sát mới được khám xét.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá