Khi nào CSGT được quyền dừng phương tiện để kiểm tra? Thứ hai, 22/8/2016 | 9:16

Khi nào CSGT được quyền dừng phương tiện để kiểm tra?

Không phải mọi CSGT đều có quyền dừng phương tiện để kiểm tra. Chỉ người nào được giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì mới có quyền dừng phương tiện để kiểm tra.

  • Ngày :