Trường hợp nào xe không phải chịu phí đường bộ? Thứ tư, 18/4/2018 | 14:15

Trường hợp nào xe không phải chịu phí đường bộ?

Xe ô tô của doanh nghiệp và chỉ sử dụng trong phạm vi đất của mình quản lý thì thuộc diện không chịu phí đường bộ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá