Chuyển hộ khẩu có phải đổi lại bằng lái xe không? Thứ ba, 4/6/2019 | 8:53

Chuyển hộ khẩu có phải đổi lại bằng lái xe không?

Ông Nguyễn Đức Trọng có hộ khẩu tại tỉnh khác nhưng sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh và đã thi lấy bằng lái xe tại đây. Hiện nay ông đã chuyển hộ khẩu về tỉnh Bắc Ninh. Ông Trọng hỏi, ông có phải đổi lại bằng lái xe theo hộ khẩu mới không? Nếu có thì thủ tục thế nào?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá