Trộm gương xe ô tô sẽ bị xử phạt thế nào? Thứ tư, 6/6/2018 | 10:53

Trộm gương xe ô tô sẽ bị xử phạt thế nào?

Giá trị của chiếc gương xe cũng được dùng làm căn cứ để xác định được mức xử phạt.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá