Sử dụng ô tô quá niên hạn bị phạt bao nhiêu tiền? Thứ năm, 11/1/2018 | 14:43

Sử dụng ô tô quá niên hạn bị phạt bao nhiêu tiền?

Người cố tình sử dụng xe hết niên hạn bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

  • Ngày :