Khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT như thế nào? Thứ ba, 11/12/2018 | 9:27

Khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT như thế nào?

Nếu muốn khiếu nại về quyết định xử phạt của CSGT, bạn đến đội, phòng CSGT nơi đã lập biên bản vi phạm hành chính để được hướng dẫn.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá