Qui định mới về biển báo, vạch kẻ đường từ 1/11/2016 Thứ ba, 1/11/2016 | 9:33

Qui định mới về biển báo, vạch kẻ đường từ 1/11/2016

Bắt đầu từ hôm nay (1/11), Thông tư số 6/2016/TT-BGTVT ngày 8/4/2016 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" QCVN 41/2016/BGTVT bắt đầu có hiệu lực.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá