Từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái không cấm quay đầu Thứ sáu, 12/8/2016 | 10:48

Từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái không cấm quay đầu

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới với số hiệu QCVN 41/2016/BG5VT được chính thức áp dụng từ 1/1/2016 tới đây đã có một số thay đổi về quy định với biển "Cấm rẽ trái".

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá