Lỗi đi sai làn đường, không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường Thứ năm, 5/5/2016 | 14:55

Lỗi đi sai làn đường, không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường

Người tham gia giao thông khi vi phạm luật thường nhầm lẫn giữa lỗi đi sai làn và lỗi không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường bởi không nắm rõ các quy định của luật với từng trường hợp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá