Ý nghĩa vạch kẻ đường vàng, trắng - nhiều tài xế còn mơ hồ Thứ hai, 25/2/2019 | 16:43

Ý nghĩa vạch kẻ đường vàng, trắng - nhiều tài xế còn mơ hồ

Vạch kẻ đường màu vàng sử dụng phân biệt làn ngược chiều trong khi vạch trắng dùng tách làn cùng chiều.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá