Những lỗi phạt vi phạm giao thông không cần lập biên bản Thứ sáu, 21/4/2017 | 15:48

Những lỗi phạt vi phạm giao thông không cần lập biên bản

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 46/2016, có 57 lỗi vi phạm giao thông không cần lập biên bản mà nộp phạt trực tiếp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá