7 trường hợp bị thu hồi đăng ký, biển số xe Thứ hai, 21/11/2016 | 9:22

7 trường hợp bị thu hồi đăng ký, biển số xe

Xe bị mất cắp, xe miễn thuế nhập khẩu và tạm nhập nhưng chuyển nhượng, xe hỏng ... sẽ bị cơ quan CA thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số.

  • Ngày :