Vượt ở làn khẩn cấp - lỗi tiền triệu tài xế Việt có thể không biết Thứ hai, 12/6/2017 | 9:8

Vượt ở làn khẩn cấp - lỗi tiền triệu tài xế Việt có thể không biết

Làn ngoài cùng bên phải trên cao tốc vốn dành cho xe dừng khẩn cấp khi gặp sự cố, nhưng rất nhiều tài xế cho xe vượt ở làn này.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá