Quy định mới vạch vàng-trắng ở Việt Nam? Thứ năm, 8/12/2016 | 9:54

Quy định mới vạch vàng-trắng ở Việt Nam?

Ở quy chuẩn cũ, vạch vàng dùng cho đường trên 60 km/h và vạch trắng ở đường dưới 60 km/h nhưng sang quy chuẩn mới đã thay đổi.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá