Kinh nghiệm thoát hiểm khi xe rơi xuống nước Thứ ba, 19/4/2016 | 14:7

Kinh nghiệm thoát hiểm khi xe rơi xuống nước

Kỹ sư Nguyễn Trọng Hồng - chuyên gia về cơ khí ô tô chia sẻ một số nguyên tắc thoát hiểm khi ô tô rơi xuống nước.

  • Ngày :