Từ 1/11/2016, tài xế Thứ sáu, 28/10/2016 | 9:24

Từ 1/11/2016, tài xế "hết cãi" khi đè vạch liền

Từ 1/11/2016, các phương tiện sẽ không được phép đè vạch liền (bao gồm cả vạch màu trắng và màu vàng) bởi đây là vạch để phân chia các làn đường trong cùng một chiều đi hoặc phân chia cả hai làn đường ngược chiều.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá