Cách xử lý bánh sau bị trượt khi vào cua Thứ hai, 5/10/2015 | 9:15

Cách xử lý bánh sau bị trượt khi vào cua

Trượt bánh sau khiến xe quay tròn, do đó phải đánh lái ngược lại với hướng xe xoay để đưa xe về đúng đường.

  • Ngày :