Hiểm họa dừng nghe điện thoại giữa đường Thứ ba, 19/3/2019 | 9:30

Hiểm họa dừng nghe điện thoại giữa đường

Hành vi nghe điện thoại khi đi trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao, hậu họa đưa đến không chỉ với chủ thể sử dụng điện thoại...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá