Từ 8/7, phạt nghiêm xe máy điện chưa đăng ký Thứ năm, 7/7/2016 | 10:28

Từ 8/7, phạt nghiêm xe máy điện chưa đăng ký

Theo quy định, từ ngày 1/7, xe máy điện khi tham gia giao thông không có đăng ký sẽ bị xử phạt.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá