Quy định mới về đè vạch liền - tài xế Việt cần biết Thứ tư, 19/10/2016 | 15:5

Quy định mới về đè vạch liền - tài xế Việt cần biết

Theo quy chuẩn mới 41/2016, xe không được phép đè lên vạch liền dùng để phân chia các làn đường trong cùng một chiều.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá