Tăng phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Thứ năm, 17/3/2016 | 9:47

Tăng phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 1-4.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá