Khai báo gian dối GPLX ngoài bị phạt tiền còn không cấp mới trong 5 năm Thứ ba, 25/2/2020 | 9:10

Khai báo gian dối GPLX ngoài bị phạt tiền còn không cấp mới trong 5 năm

Ngoài bị phạt tiền, hành vi khai báo gian dối về giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe giả, sẽ không được cấp giấy phép lái xe trong 5 năm.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá