Sau sập cầu Thia, hạn chế xe tải trọng lớn qua một số cầu Thứ năm, 12/10/2017 | 14:16

Sau sập cầu Thia, hạn chế xe tải trọng lớn qua một số cầu

Sau sự cố sập cầu Thia, Yên Bái đã yêu cầu hạn chế xe tải trọng lớn qua một số cầu để đảm bảo an toàn.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá