Hà Nội sẽ quản Uber, Grab như taxi Thứ năm, 9/11/2017 | 8:36

Hà Nội sẽ quản Uber, Grab như taxi

Trong quá trình Uber, Grab thực hiện thí điểm làm thay đổi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá