Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về quản lý, sử dụng xe công Thứ hai, 20/5/2019 | 14:47

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về quản lý, sử dụng xe công

Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá