Quyền mới của cảnh sát cơ động Hà Nội từ ngày 1/8 Thứ hai, 12/9/2016 | 14:59

Quyền mới của cảnh sát cơ động Hà Nội từ ngày 1/8

CSCĐ được cấp thêm quyền xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm, nhưng nghiêm cấm truy đuổi người vi phạm.

  • Ngày :