Có được tháo dỡ rào chắn quốc lộ? Thứ tư, 24/5/2017 | 14:59

Có được tháo dỡ rào chắn quốc lộ?

Việc tháo dỡ rào chắn tôn sóng để mở đường trực tiếp từ Quốc lộ 1 vào nhà có được pháp luật cho phép không?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá