Bộ Giao thông trả lời câu hỏi 'đèn đỏ có được rẽ phải?' Thứ năm, 26/5/2016 | 14:12

Bộ Giao thông trả lời câu hỏi 'đèn đỏ có được rẽ phải?'

Nếu không có biển ghi chú "đèn đỏ được phép rẽ phải" thì người tham gia giao thông không được phép rẽ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá