Cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông nhánh cầu Nguyễn Kiệm-Hoàng Minh Giám Thứ sáu, 17/11/2017 | 8:13

Cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông nhánh cầu Nguyễn Kiệm-Hoàng Minh Giám

Cấm lưu thông nhánh cầu Nguyễn Kiệm-Hoàng Minh Giám gồm các loại xe có tải trọng trên 10 tấn. xe đạp, người đi bộ

  • Ngày :