Doanh nghiệp hiến kế chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông Thứ sáu, 22/6/2018 | 7:52

Doanh nghiệp hiến kế chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Để kéo giảm TNGT liên quan đến rượu bia, các doanh nghiệp rượu bia đang triển khai các chương trình ATGT hiệu quả.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá