Đề nghị Hà Nội xử nghiêm vi phạm trước nhà chờ buýt BRT Thứ sáu, 17/2/2017 | 14:15

Đề nghị Hà Nội xử nghiêm vi phạm trước nhà chờ buýt BRT

Nút giao Trung Văn - Tố Hữu có tình trạng xe băng qua đường, cắt ngang trước lối vào nhà chờ buýt nhanh BRT.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá