7 quyền hạn của cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông Thứ hai, 10/10/2016 | 9:17

7 quyền hạn của cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông

CSGT chỉ huy, điều khiển giao thông sẽ được huy động hoặc trưng dụng phương tiện giao thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc huy động có thể là đề nghị hoặc yêu cầu.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá