Thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài tại Việt Nam Thứ hai, 13/6/2016 | 8:48

Thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài tại Việt Nam

Nếu có giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe mà không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá