Hà Nội chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo ATGT Thứ năm, 21/2/2019 | 14:27

Hà Nội chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo ATGT

UBND TP Hà Nội yêu cầu gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá