Quyết liệt kiểm tra vi phạm giao thông, vì sao TNGT ở Yên Bái vẫn tăng? Thứ sáu, 16/8/2019 | 14:7

Quyết liệt kiểm tra vi phạm giao thông, vì sao TNGT ở Yên Bái vẫn tăng?

Trong tháng ra quân tổng kiểm tra vi phạm giao thông, Yên Bái vẫn xảy ra 13 vụ TNGT, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá