Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 | 11:19

Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh – Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo trúng thầu

Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh – Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo trúng thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ hư hỏng móng, mặt đường đoạn Km116+300 – Km116+750; Km120+00 – Km120+600; Km126+600 – Km128+00; Km135+600 – Km136+00 và sửa chữa cục bộ rãnh thoát nước các đoạn Km119+800 – Km121+125; Km137+00 – Km138+00, Quốc lộ 19C, tỉnh Phú Yên.

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ hư hỏng móng, mặt đường đoạn Km116+300 – Km116+750; Km120+00 – Km120+600; Km126+600 – Km128+00; Km135+600 – Km136+00 và sửa chữa cục bộ rãnh thoát nước các đoạn Km119+800 – Km121+125; Km137+00 – Km138+00, Quốc lộ 19C, tỉnh Phú Yên.

Giá gói thầu được duyệt: 5.851.641.567 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng).

Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Mã số doanh nghiệp: 4400540416

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú;

- Giá dự thầu: 5.846.362.385,88 đồng.

- Giá dự thầu sau giảm giá: 5.846.362.385,88 đồng.

- Giá trúng thầu: 5.846.362.385,88 đồng.

Nhà thầu không được lựa chọn và lý do: Không có, vì chỉ có 01 nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú tham gia nộp E-HSDT.

Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ tỉnh thông báo các nội dung trên để các đơn vị có liên quan biết./.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá