Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 | 10:38

"Nhiếp ảnh Việt Nam chưa nhiều tác phẩm có giá trị cao"

Phó Thủ tướng cho rằng, sáng tác tuy nhiều nhưng nhiếp ảnh Việt Nam với tư cách một loại hình nghệ thuật gắn chặt với thời đại vẫn chưa tạo được dấu ấn riêng thật rõ nét; chưa có nhiều tác phẩm ảnh có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; còn hiếm những tác phẩm nhiếp ảnh được ghi nhớ trong công chúng.

Nhiếp ảnh Việt Nam đã tạo nên một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá

Từ khi có Sắc lệnh 147 ngày 15/3/1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” đến nay, nhiếp ảnh Việt Nam đã có bước phát triển rất ấn tượng và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa con người Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khoảng 30 nhà nhiếp ảnh thời chống Pháp ở Đồi Cọ năm xưa, đến nay đội ngũ nhiếp ảnh Việt Nam đã có hàng vạn người hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực ở khắp mọi miền đất nước.


Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ IX.

Có thể nói rằng nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam đã tạo nên một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá về đất nước, con người Việt Nam trong chiến đấu, trong lao động sản xuất; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, của Dân tộc Việt Nam trong xã hội và ra toàn thế giới.

Mỗi giai đoạn, mỗi thời khắc quan trọng của đất nước, của dân tộc đều có sự song hành của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đặc biệt là các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh kháng chiến - những chứng nhân lịch sử đã trực tiếp cầm máy ảnh ra trận như các chiến sĩ cầm súng chiến đấu trên chiến trường để ghi lại những hình ảnh hùng tráng của quân và dân ta, tất cả vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Nhiều nghệ sĩ, chiến sĩ nhiếp ảnh đã hy sinh trên các chiến trường tô thắm thêm lá cờ đỏ sao vàng và để lại những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, sống mãi với thời gian.

Từ khi được thành lập, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Hội đã phát huy vai trò là mái nhà chung tập hợp lực lượng, cổ vũ, động viên hội viên cùng phát triển nền nhiếp ảnh nước nhà. Nhiều cuộc thi ảnh quy mô quốc gia, quốc tế; nhiều đề tài về ảnh báo chí, nghệ thuật được Hội tập trung tổ chức, thực hiện. Vị trí, vai trò của Hội trong Liên hiệp các tổ chức văn học nghệ thuật được củng cố. Vị trí, vai trò của nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục được khẳng định ở trong nước và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra sáng 12/10 tại Hà Nội rằng, "Những năm gần đây, nhiếp ảnh Việt Nam có nhiều khởi sắc, với nhiều khuynh hướng sáng tạo, hình thành một bức tranh đa dạng, phong phú về một chuyên ngành nghệ thuật độc đáo, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của nhân dân và là một nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế".

Phó Thủ tướng Võ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Phó Thủ tướng Võ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số và Internet, nhiếp ảnh hôm nay không còn biên giới và có điều kiện giao lưu, hội nhập mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng. Có thể nói, nhiếp ảnh giờ đây dần trở thành một loại hình nghệ thuật dành cho nhiều người với một không gian sáng tạo gần như vô hạn.

Bên cạnh các tác giả lão thành, xuất hiện một thế hệ nhiếp ảnh trẻ nhanh nhạy, năng động với nhiều tìm tòi thể hiện tư duy tươi mới. Đặc biệt, các tác giả không chuyên vô cùng đông đảo với thế mạnh nắm bắt từng khoảnh khắc, mọi ngóc ngách của cuộc sống sinh động và khả năng tương tác giữa những người sáng tác, giữa tác giả với cộng đồng đã và đang mở ra thời cơ để nền nhiếp ảnh có những bước phát triển đúng hướng và nhảy vọt.

Hiện nay 63/63 tỉnh thành đều có hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - đây chính là lực lượng nòng cốt để Hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp, tập trung nhiều hơn cho sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân, cũng như nhiệm vụ tuyên truyền cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.  Với đặc trưng sáng tạo riêng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở khắp các tỉnh/thành trên cả nước đã trở thành những nhà ngoại giao nhiếp ảnh thầm lặng của địa phương, khu vực và đất nước…

Cụ thể, trong đại dịch Covid-19, đội ngũ nhiếp ảnh nước nhà đã kịp thời vào cuộc, kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thật, sinh động, góp phần động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho xã hội trong phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận của toàn dân, đồng thời làm lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên có được “trạng thái bình thường mới”.

Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của thời kỳ mới

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu mọi người cần nghiêm túc, cầu thị nhìn nhận lại những hạn chế, yếu kém của nhiếp ảnh trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp hoạt động phù hợp cho nhiệm kỳ mới.

Phó Thủ tướng cho rằng, sáng tác tuy nhiều nhưng nhiếp ảnh Việt Nam với tư cách một loại hình nghệ thuật gắn chặt với thời đại vẫn chưa tạo được dấu ấn riêng thật rõ nét; chưa có nhiều tác phẩm ảnh có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; còn hiếm những tác phẩm nhiếp ảnh được ghi nhớ trong công chúng. 

Nhiệm vụ quy tụ, thu hút, tập hợp nghệ sĩ có tâm, có tài năng để thực hiện những chương trình, những dự án lớn về nhiếp ảnh quốc gia còn hạn chế. Hoạt động sáng tác vẫn phần nhiều dựa vào các nỗ lực cá nhân đơn lẻ. Công tác lý luận phê bình, định hướng sáng tác vẫn chưa được quan tâm đúng mức và đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhiều vấn đề của nhiếp ảnh, nhất là những vấn đề mới chưa được tổ chức nghiên cứu, luận giải một cách thấu đáo. 

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ: "Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm”, chúng ta cùng mong và tin tưởng nhiệm kỳ này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của thời kỳ mới. 

Ban Chấp hành khóa mới đứng trước yêu cầu nêu gương đoàn kết, tập hợp lực lượng, xây dựng và phát triển đội ngũ hội viên có chất lượng từ các chi hội cơ sở đến Trung ương. Phát huy tâm huyết, sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi hội viên góp phần xứng đáng phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Bên cạnh đó, Hội cũng cần đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp phát triển, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng của các nghệ sĩ theo luật pháp và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện để người nghệ sĩ tự do sáng tác, sáng tạo.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phát triển, tiếp tục cống hiến cho đất nước bằng tất cả tài năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình./.

Theo vov.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá