Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2019 | 9:46

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý: Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường và thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Trần Cẩm Tú -- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc. Nguồn ảnh: ubkttw.vn

Ngày 3/4, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, Tỉnh ủy Phú Thọ cần tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, phục vụ tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường và thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp; xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm dư luận quan tâm; tập trung giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và tổ chức thực hiện, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đến hết năm 2018 đã có 9/20 chỉ tiêu  đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội; 11/20 chỉ tiêu đang trong tiến độ thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt mục tiêu. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn ngừa, xử lý, khắc phục hậu quả các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật và đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Phú Thọ luôn quan tâm đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ổn định xã hội. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị có sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện “3 đúng”: Đúng quy định, đúng quy trình và đúng quy chế. Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm tra các cấp hoạt động đúng theo kế hoạch và các quy định. Việc sắp xếp bộ máy được tỉnh triển khai khoa học, không tùy tiện, tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Hiện nay, Phú Thọ đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức trong các cơ quan, đơn vị; việc tinh giản được tiến hành cẩn trọng, theo lộ trình.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đang chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy để tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp xây dựng, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình đặc điểm mỗi địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra theo chủ trương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đề xuất với Đoàn công tác về một số nội dung: công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan Trung ương và các địa phương khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát để tránh chồng chéo; xử lý khi phát hiện sai phạm...

Theo TTXVN

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá