Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019 | 15:8

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam sơ kết công tác Quý I/2019

Sáng nay (11/4) Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức sơ kết công tác Quý I/2019, phương hướng,  nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN chủ trì Hội nghị.

Theo đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, quý I năm 2019, hoạt động của Đảng bộ Tổng cục ĐBVN diễn ra thuận lợi, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai Kế hoạch số 22 của Đảng ủy Bộ GTVT về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các đơn vị với tinh thần “Quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”; Chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần đường, kiểm tra cầu, hầm, phà, cầu phao trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi đảm bảo giao thông thông suốt an toàn và êm thuận. Tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ”.

Đảng ủy Tổng cục đã Ban hành 3 Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo: Kế hoạch số 67-KH/ĐU, về thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban hành kế hoạch 70-KH/ĐU, 08/3/2019 Kế hoạch quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, khóa XII về “ nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”; Kế hoạch rà soát bổ sung Quy hoạch cấp ủy, cán bộ các cấp;

Quý I/2019, Đảng uỷ Tổng cục đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Đường bộ, kết quả tiêu biểu trên một số lĩnh vực như: Tổng cục đã trình Bộ được 05 dự thảo văn bản QPPL gồm:02 Nghị định và 2 Thông tư; 1 đề án;  Kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị cho các tổ chức, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 Tổ chức tốt phong trào Tết trồng cây đầu năm ở tất cả các các đơn vị, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao; Phối hợp kịp thời với các cơ quan công an trong công tác phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; Tiếp tục, tăng cường hệ thống ATGT tại các khu vực nguy hiểm, xử lý 36 điểm đen (kết quả tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí).

Công tác quản lý, bảo trì KCHT GTĐB, tiếp tục xây dựng dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng thường xuyên; Triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo ATGT trên hệ thống Quốc lộ; Tăng cường công tác quản lý chất lượng duy tu trên Quốc lộ và tuyến đường BOT và triển khai chỉ đạo của BGTVT về ủy quyền quản lý quốc lộ.

 Tình hình triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC): Đã  lắp đặt được: 29 trạm/115 làn, đang vận hành thử nghiệm: 8 làn; có 364 điểm cung cấp dịch vụ dán thẻ đầu. Số lượng thẻ dán được đến nay: tỷ lệ xe đã sử dụng dịch vụ thu phí ETC đạt 23,4%, doanh thu thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức ETC mới đạt khoảng 19%.

 Đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam về  quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  đồng thời Đảng uỷ Tổng cục đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 15/02/2019  của Đảng ủy Tổng cục về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019  “Về  xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 về “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và mỗi đảng viên phải xây dựng  kế hoạch cá nhân về xây dựng cam kết và đăng ký nội dung nêu gương trước ngày 01/3/2019 (theo kế hoạch số 22-KH/ĐU, ngày 30/01/2019 của Đảng ủy Bộ GTVT).

 Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên quyên góp ủng hộ xây dựng Nhà văn hóa Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang (nơi ở và làm việc của Bộ GTVT từ 1947-1954) theo Thông báo số 478/TB/BGTVT, ngày 21/9/2018 của Bộ GTVT phát động.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể đã chỉ đạo Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổ chức tốt các phong trào năm 2019 đặc biệt là phong trào Tết trồng cây làm theo lời Bác ngày từ đầu năm. Lãnh đạo chỉ đạo Đoàn Thanh niên CSHCM Tổng cục triển khai tốt công tác năm 2019 và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Tích cực lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019; tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019): đăng bài ảnh trên trang thông tin điện tử của Tổng cục và trang Web của các đơn vị.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN báo cáo kết quả công tác Đảng 3 tháng đầu năm.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Tổng cục tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đồng thuận cao từ sự dân chủ, công khai, minh bạch hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị trong ngành phát huy tốt kết quả đã đạt được và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Đường bộ VN: Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo trì đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông; rà soát và khắc phục các bất cập về công tác tổ chức giao thông trên các tuyến quốc, xử lý kịp thời các sự cố về cầu đường, phục vụ tốt sự đi lại của nhân dân; toàn ngành quán triệt thực hiện phương châm “Siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện”, thực hiện quyết liệt hơn nữa, tăng cường kiểm tra đột xuất các địa phương, nhất là những địa phương còn nhiều xe quá tải, tăng cường hậu kiểm, kiểm soát đầu nguồn hàng, tiến tới chấm dứt hẳn hiện tượng xe ô tô chở quá trọng tải;  Chủ động phòng chống thiên tai, xử lý kịp thời các sự cố công trình; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang, công trình; xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm giao thông.

Tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư dự phòng; đặc biệt tại các tuyến đường xung yếu, huyết mạch trước mùa mưa bão; phân công cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên theo dõi diễn biến thời tiết; thường trực 24/24h khi có mưa bão, phối kết hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời, có phương án ứng cứu khắc phục nhanh các sự cố cầu đường.

 Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc; Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường; Tổ chức hội thảo về giải pháp giám sát hoạt động thu phí sử dụng đường bộ; triển khai công tác môi trường cho các dự án do Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị phải ứng dụng mạnh mẽ KHCN vào hoạt động quản lý nhà nước, trước mắt triển khai tích cực Chính phủ điện tử của Tổng cục ĐBVN theo khung kiến trúc Chính phủ Điện tử được Bộ GTVT ban hành, tham gia tích cực, chủ động vào trục thông tin Chính phủ.  Nghiên cứu, xây dựng các đề án để thu thập dữ liệu phân tích giao thông tại các vị trí, đoạn tuyến, công trình tiềm ẩn TNGT, ùn tắc vv... để chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa. Nghiên cứu các đề án đầu tư để để truyền theo thời gian các dữ liệu về đào tạo, sát hạch, quản lý bến xe, thu phí... để ngăn ngừa tiêu cực trong quản lý người lái, bến bãi, thu phí; tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện vi phạm ngay khi xẩy ra và xử lý…

Đối với  công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu kịp thời  kiện toàn cấp uỷ tổ chức đảng trực thuộc và cấp uỷ viên trực thuộc khi có thay đổi nhân sự; duy trì công tác phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức; có chủ trương kịp thời để lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ của Tổng cục.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá