Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 15:57

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của Tổng cục ĐBVN

Ngày 15/5, tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc thường kỳ về kết quả công tác phòng chống tham nhũng  trong lĩnh vực chuyên môm năm 2018 và quý I năm 2019 của Tổng cục. 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bi thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: trong quá trình triển khai thực hiện phòng chống tham nhũng, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng và sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí đối với sự phát triển của ngành đường bộ nói riêng và của đất nước nói chung, điều này thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục đối với công tác phòng chống tham nhũng. Ngay khi Trung ương ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triết, phổ biến Chỉ thị tới 100% các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên.

Đồng thời ban hành chương trình hành động số 01-CTr/ĐU, ngày 15/01/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Cũng như chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phòng chống, chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; phổ biến quán triệt chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; chỉ đạo các Trường trong Ngành đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Đảng ủy Tổng cục phối hợp với Tổng cục trưởng thống nhất triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Kết luận Hội nghị TW5 (KHóa XI) -  Kết luận số 21; Chỉ Thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề để phòng ngừa và phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Bên cạnh công tác chỉ đạo, lãnh đạo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế; thực hiện yêu cầu giám định của cơ quan chức năng, công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng cục. Năm 2018, Tổng cục đã tham mưu Bộ GTVT ban hành và trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định, 4 Thông tư trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đến hết Quý I/2019, Tổng cục đã trình Bộ 7/7 văn bản theo chương trình kế hoạch. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo hướng cải cánh hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân, giảm chi phí, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, bổ sung các trang thiết bị cần thiết, bảo đảm cạnh tranh công bằng, lành mạnh và minh bạch; chủ động rà soát và đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, gia nhập thị trường của doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước…

Song song với việc xây dựng các quy định nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tham mưu xây dựng và triển khai các quy định nhằm siết chặt hoạt động vận tải, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và kiểm soát tải trọng phương tiện đã đạt được kết quả tích cực.

Về kết quả thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng, Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của Cơ quan Tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc như: xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính trọng nội bộ cơ quan; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý để phòng chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng (Vụ 5), Ban Nội chính trung ương, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng bộ, lãnh đạo Tổng cục ĐBVN trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đồng thời nêu lên một số ý kiến tham gia vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ phòng  chống tham nhũng của Tổng cục trong thời gian tới như: đề nghị Tổng cục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan Tổng cục; ban hành nghị quyết, thông tư đúng thẩm quyền, ban hành các nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo toàn diện; nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, kịp thời phát hiện ngăn chặn các tiêu cực phát sinh, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng cũng như tác hại của tham nhũng qua đó xây dựng các quy định, cụ thể hóa các quy định vào tình hình cụ thể của cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc; triển khai thực hiện các quy định chung của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch các hoạt động của ngành, làm tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác, tránh tâm lý chủ quan trong phòng chống tham nhũng.

 

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá