Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2019 | 10:19

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam quán triệt Quy định 205-QĐ/TW

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chứ phổ  biến Quy định 205-QĐ/TW đến các Chi bộ.

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tổ chức quán triệt và cụ thể hóa để thực hiện nghiêm Quy định này; Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hàng năm báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện.

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Vụ Tổ chức – Hành chính phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng cục: Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cơ quan cấp dưới và cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ. Chấn chỉnh, xử lý kị thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ Quy định 205-QĐ/TW.
Rà soát, lập kế hoạch  điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ tại một địa bàn, lĩnh vực đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết.

Rà soát, lập kế hoạch thực hiện nguyên tác  “không bố trí những người có quan hệ gia đinh (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ  hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm chức danh có liên quan như: Bí thư, phó Bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng cơ quan, đơn vị”.

Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Ban Tổ chức và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nghiêm Quy định này trong quá trình tham mưu về công tác nhân sự đối với Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc sắp đến.

Xem toàn văn Quy định số 205-QĐ/TW tại đây: /upload/20830/fck/files/THANG%204/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91inh%20205.doc

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá