Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019 | 10:5

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 4/12, tại Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ 6 tháng cuối năm 2019, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục chú trọng tham mưu giúp ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với hoạt động báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo các tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, xuất bản, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giao ban công tác báo chí; rà soát, chấn chỉnh hoạt động, xử lý nghiêm những vi phạm của phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí tại địa phương. 


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất.

Ban Tuyên giáo các tỉnh cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020 như 90 năm thành lập Đảng đúng vào dịp đón Xuân Canh Tý 2020, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đã thống nhất tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm.

Trong đó, công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, địa phương được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-Qđi/TW và đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác báo chí đảm bảo đúng định hướng, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả bước đầu, đã tổ chức được một mạng lưới chỉ đạo, điều phối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Theo baotintuc

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá