Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021 | 16:6

Đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Năm 2020, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của lãnh đạo Ban, các hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương được triển khai đồng bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Sáng 4/1/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Trưởng Ban; lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Tập trung cao độ cho đại hội Đảng các cấp

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các tham luận tại Hội nghị cho biết: Năm 2020, trong điều kiện có một thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, khối lượng công việc của Ban theo kế hoạch và đột xuất vừa nhiều, vừa khó, phát sinh một số vấn đề phức tạp, yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức công tác, sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc để phù hợp với tình hình thực tế đã đảm bảo công việc được thông suốt, không bị gián đoạn và đạt được những kết quả nhất định.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của lãnh đạo Ban, các hoạt động của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Nổi bật là, Ban Tuyên giáo đã hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; tích cực đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương; xây dựng và ban hành một số văn bản quan trọng về tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng với nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác Đảng và công tác đoàn thể có những hoạt động thiết thực, hiệu quả.


Các đồng chí chủ trì Hội nghị. 

Tích cực triển khai nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động điều chỉnh chương trình công tác, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, khảo sát năm 2020, đổi mới phương thức làm việc do tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2020, Ban đã thực hiện 13 đề án; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 06 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, cấp thiết của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay; Báo cáo một số vấn đề về việc thực hiện xã hội hóa và tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, báo chí xuất bản.

Ban đã kịp thời tham mưu Ban Bí thư ban hành công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; tích cực tham gia vào Ban Chỉ đạo Quốc gia, định hướng thông tin và hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp chỉ đạo tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng phòng, chống dịch để thông tin xuyên tạc.

Công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập chuyên đề năm 2020 được quan tâm thường xuyên, nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo Ban tham gia các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và tham dự Đại hội đại biểu đảng bộ 63 tỉnh, thành ủy và 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ban đã xuất bản và phát hành tài liệu: “Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” (tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên, nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến); “Tài liệu Hỏi - Đáp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” (Dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc được quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt. Ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị. Triển khai đề án tổ chức thí điểm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên”; đề án "Quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn”… Xây dựng Kế hoạch biên soạn tài liệu sơ cấp lý luận chính trị. Đôn đốc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai in ấn tài liệu 5 môn lý luận chính trị theo kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân".


Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Báo chí – Xuất bản. 

Trong năm qua, công tác nắm bắt rõ tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhất là liên quan đến sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm; kịp thời định hướng công tác đấu tranh. Tích cực chỉ đạo và tổ chức lực lượng viết tin, bài đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo ngăn chặn, bóc gỡ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội tán phát thông tin sai sự thật, xấu độc trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng…

Ban đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Quy định của Bộ Chính trị Việc tổ chức đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet, mạng xã hội” và dự thảo Quy định Ban Bí thư về “Việc lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên”…

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội… Tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả đại hội đảng bộ các cấp; đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục được quan tâm, duy trì, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai biên tập và quản trị mạng xã hội VCNet đạt chất lượng, hiệu quả. Hiện nay, số tài khoản đăng ký sử dụng mạng VCNet gần 2 triệu tài khoản. Các ban, đơn vị chuyên môn của Báo tích cực đăng tin, bài lên mạng theo đúng định hướng, nâng cao tính tương tác, sự lan tỏa của mạng VCNet trong cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu 90 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng; “Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng VCNet…


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Phó Trưởng Ban trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ thông tin và Hợp tác quốc tế và đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Công tác báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ có nhiều kết quả nổi bật. Tập trung chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền kịp thời về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021…

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Doãn Tiến đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan với các nội dung trọng tâm: Thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lấy việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong Ban trong năm 2021; Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại; Thi đua tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, và các vấn đề xã hội; Thi đua nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Thi đua thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trần Doãn Tiến kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đã phát động để xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đổi mới, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những sự cố gắng và kết quả đạt được của toàn Ban trong năm 2020. Đồng chí khẳng định: “năm 2020, chúng ta đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn năm 2019. Thể hiện ở việc chúng ta hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trên tất cả các lĩnh vực: tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện...”. Số lượng văn bản, báo cáo, công văn, hướng dẫn tăng gấp nhiều lần năm trước. Điều đáng mừng là sự chủ động trong công việc của các vụ, đơn vị tốt hơn; một số việc đạt được kết quả tốt, được dư luận đánh giá cao, ghi nhận…

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu cần nhận thức đầy đủ và đánh giá nghiêm túc những điểm còn hạn chế, những tồn tại trong công việc để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2021.

Phân tích bối cảnh, tình hình trong năm tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao từ nay tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác vận hành của Trung tâm báo chí của Đại hội và cung cấp thông tin báo chí cho báo chí nước ngoài, việc đăng ký phỏng vấn trong quá trình diễn ra Đại hội...

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội phải làm sao đi vào cuộc sống nhanh hơn, phong phú, hấp dẫn hơn. Với những lĩnh vực, công việc đã đưa vào chương trình công tác năm, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu phải thực hiện thật tốt và có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm. Các công việc nội bộ của Ban cần thực hiện tốt, đúng quy định; công tác cán bộ tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ trong Ban…

Dịp này, Vụ Báo chí – Xuất bản vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Vụ thông tin và Hợp tác quốc tế và đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 5 đồng chí Chiến sỹ thi đua cấp Ban; 5 tập thể nhận Cờ thi đua cấp Ban; 7 tập thể và 49 cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn…

Theo dangcongsan.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá