Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 | 9:5

Đất nước và kỳ vọng phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, nhân dân phấn khởi và đồng tình cao khi Đại hội đã bầu được những cán bộ đủ đức, đủ tài, luôn vì lợi ích chung...Từ thành công của Đại hội sẽ có nhiều quyết sách mới để đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn.​

Ông Nguyễn Văn Vượng, ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Vượng, ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Bản thân là một người Đảng viên tôi thấy, nhiệm kỳ Đại hội XIII của chúng ta thực sự là một dấu mốc, một bước chuyển biến hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như theo tinh thần toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Và đây cũng là ý nguyện, mong mỏi chung của mọi tầng lớp nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Đảng.

Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi với thành công của Đại hội XIII, đó là cảm xúc của mọi người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước. Kết quả đạt được ở kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự, khi Đại hội đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhìn tổng quan về nhân sự Đại hội XIII, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm cả những đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong những nhiệm kỳ vừa qua và những đồng chí có tuổi đời còn trẻ, là lực lượng được đào tạo bài bản qua môi trường thực tiễn.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và những quyết sách được thông qua tại Đại hội, chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí trong  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ thể hiện được những quyết tâm mới, thực hiện thành công nghị quyết của Đảng, thể hiện ngày càng sâu sắc ý chí nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân và đưa đất nước sang một gian đoạn phát triển mới.

Đảng viên Trần Quốc Việt, ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết: Theo dõi Đại hội, chúng tôi thấy rõ sự công tâm, trách nhiệm cao nhất của các đại biểu dự Đại hội khi cân nhắc rất kỹ càng để bầu 1 lần đủ 200 ủy viên Trung ương Đảng (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết). Người dân chúng tôi tin tưởng đây đều là những đồng chí hội tụ đầy đủ những phẩm chất và năng lực lãnh đạo trong công việc, bởi họ đã chứng minh được năng lực lãnh đạo, uy tín trong công việc ở nhiệm kỳ vừa qua, và khi được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua một quá trình sàng lọc bài bản, chặt chẽ. Đồng thời tin tưởng các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, tạo động lực, để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Đảng viên Trần Quốc Việt, ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu (Nam Định). 

Người dân chúng tôi rất đồng tình, hài lòng với đội ngũ nhân sự nhiệm kỳ mới, bởi đây là kết quả của cả một quy trình đặc biệt để chọn ra đội ngũ lãnh đạo tinh hoa đủ đức, đủ tài, lập trường thể hiện rõ quan điểm vì lợi ích chung.

Chị Bế Thị Thu Hà, ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Yên (Cao Bằng) cho biết: Trong Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội XIII của Đảng có đoạn: “Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội”. Tôi thấy, Đại hội XIII thực sự để lại nhiều dấu ấn, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của đất nước trong giai đoạn mới.


 Chị Bế Thị Thu Hà, ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Yên (Cao Bằng). 

Khi biết tin chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, người dân chúng tôi rất phấn khởi, vì chúng tôi đã tin tưởng tuyệt đối vào năng lực lãnh đạo của đồng chí trong suốt nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực, để xử lý cán bộ quan liêu, thoái hóa, biến chất góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn…Chúng tôi đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ mới.

Theo dangcongsan.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá