Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 | 10:5
Ý kiến cán bộ, đảng viên về Hội nghị Trung ương 4:

Xây dựng niềm tin với Đảng trong lòng nhân dân

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Nhân dân tin tưởng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả dân tộc tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức để vững tin xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn.

Đây là nhận định chung của đông đảo cán bộ, đảng viên thành phố Hải Phòng về kết quả Hội nghị.

Xây dựng niềm tin với Đảng trong lòng nhân dân
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 4. 

Đảng viên, Thạc sĩ Kinh tế Phan Đình Toán  (phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) nêu rõ: Tại hội nghị lần này Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao là phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã đề ra; đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. 

Với Hải Phòng, Nghị quyết XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố đã nêu rõ: "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước". Trong đó, chương trình hành động đã đưa nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình xây dựng, phát triển Đảng bộ thành phố.

Ông Phan Đình Toán cho rằng để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, các đảng bộ, cơ sở đảng cần phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, phòng, chống và đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân; khắc phục biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đồng thời, phát huy sự gương mẫu, thống nhất giữa nói và làm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trên mọi lĩnh vực, nhất là trong đấu tranh phòng và chống tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp tham ô, tham nhũng, gây thất thoát tiền bạc và tài sản của nhân dân; xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Đảng viên Nguyễn Thanh Hường, phường Đằng Lâm, quận Hải An, rất phấn khởi và tin tưởng vào kết quả thành công rất tốt đẹp Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, thành phố Hải Phòng cũng đã thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Trong 9 tháng của năm 2021 sự tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP tăng 12,28% so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, chỉ tiêu thu hút FDI đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Để những nghị quyết, kết luận của Trung ương được triển khai hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống, và để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thanh Hường cho rằng các địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"; có những chính sách phù hợp với tình hình địa phương, tình hình trong nước và thế giới trong điều kiện không thể "Zero COVID" ("Không có COVID"), chúng ta phải vừa phòng, chống dịch hiệu quả mà vẫn mở cửa đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Theo Báo Tin tức

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá