Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 | 14:40

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9/12, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu tại Tổng cục ĐBVN và điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Ủy viên ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục; lãnh đạo các Vụ chức năng, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; các Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, Công đoàn Tổng cục, đoàn thanh niên; các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương điều hành tham luận.
Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận thức rõ, Hội nghị hôm nay rất quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các văn bản mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là các văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Chính trị và một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; biên soạn tài liệu ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm để phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên; bằng các hình thức phù hợp với thực tế, phối hợp với cấp ủy các cấp phổ biến tinh thần cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW đến các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Theo Chương trình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và kết thúc Hội nghị.

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá