• Công đoàn Chi cục QLĐB II.5 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phòng, chống Covid-19

  Công đoàn Chi cục QLĐB II.5 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phòng, chống Covid-19 icon video icon video

  Thời gian qua, các Công đoàn cơ sở thành viên đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 • Đôi điều tôi đã học được ở Bác Hồ

  Đôi điều tôi đã học được ở Bác Hồ icon video icon video

  Tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ công ơn của Đảng và Bác Hồ đã quan tâm chăm sóc từ khi tôi mới chập chững bước vào đời, cho nên tôi viết những dòng này với lòng thành kính biết ơn Đảng và Bác Hồ.

 • Cơ hội và thách thức đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay

  Cơ hội và thách thức đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay icon video icon video

  Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan, đang lôi cuốn tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia và tác động sâu rộng tới các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến sự vận động, phát triển của mọi quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa là một quá trình có tác động hai chiều, cả tích cực lẫn tiêu cực, đem lại cả thời cơ, vận hội phát triển lẫn thách thức, nguy cơ hiểm họa khó lường đối với các quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa liên quan chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng đối với quá trình hội nhập quốc tế của các nước nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Về thực chất, hội nhập quốc tế là tiến trình một quốc gia theo đuổi lợi ích, mục tiêu của mình thông qua việc tự giác, chủ động hợp tác, liên kết sâu rộng với các quốc gia khác trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…) dựa trên sự chia sẻ về nhận thức, lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực và chủ động chấp nhận, tuân thủ, tham gia xây dựng các “luật chơi” chung, chuẩn mực chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc tế.

 • Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng icon video icon video

  "Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
   

 • Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII

  Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII icon video icon video

  Từ sau Đại hội XIII đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc, trọng tâm là tham mưu về công tác nhân sự, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các công việc thường xuyên.

 • Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị icon video icon video

  Từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, cách mạng Việt Nam đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Có được kết quả đó là nhờ có sự đổi mới bổ sung phát triển không ngừng, tiến hành liên tục, thường xuyên, cho phù hợp với nhiệm vụ mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với quá trình ấy Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thông qua nội dung “xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Xây dựng niềm tin với Đảng trong lòng nhân dân

  Xây dựng niềm tin với Đảng trong lòng nhân dân icon video icon video

  Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Nhân dân tin tưởng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả dân tộc tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức để vững tin xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn.

 • Trọn một niềm tin

  Trọn một niềm tin icon video icon video

  Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư là hội nghị đầu mỗi khoá để bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay sau các hội nghị bàn về quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ. Có thể thấy việc này không phải ngẫu nhiên, mà rất lô-gic, có tính tiếp nối và hoàn thiện...

 • Đậm sâu tình cảm, tư tưởng của Bác Hồ với Hà Nội

  Đậm sâu tình cảm, tư tưởng của Bác Hồ với Hà Nội icon video icon video

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tấm lòng trân trọng, mối quan tâm sâu sắc giàu tình nhân ái và những mong muốn thiết tha về Hà Nội. Với Hà Nội, Người xác định vị trí “đầu tàu”, “gương mẫu” của nơi mà “cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta” nên Người mong muốn làm sao để cho Hà Nội thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá