Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năm 2020, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá