Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019 | 10:37

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình thuộc Dự án Xử lý các điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km200-:-Km204+700, Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở Giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây dựng công trình - Loại gói thầu: Xây lắp công trình.

Giá gói thầu: 3.827.770.000 (Ba tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, bảy tăn bảy mươi nghìn đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03  tháng.

Tên dự án: Xử lý các điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km200-:-Km204+700, Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 16 giờ 33 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến trước 17 giờ 00, ngày 04 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

Phát hành E-HSMT: miễn  phí.

Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 00, ngày 04 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời điểm mở thầu: 17 giờ 00, ngày 04 tháng 1 năm 2020.

Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP
ĐÀO TẠO LÁI XE TẤY SƠN
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá