Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2016 | 17:4

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Ngày 15/1, Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.


Đ/c Nguyễn Văn Huyện, Bí thư ĐU TC, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Thực hiện phương châm hành động của ngành GTVT năm 2015 “phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài long hơn nữa của người dân và doanh nghiệp” và nhiệm vụ trọng tâm của ngành đường Đường bộ năm 2015 “ Giảm tai nạn giao thông không cong xe quá tải”, Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đề ra.
 
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, đã xác định và quán triệt phương châm hành động toàn ngành GTVT và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành ĐB năm 2015 tới các tổ chức, đảng viên.

Đảng ủy Tổng cục, Ban thường vụ đảng ủy Tổng cục bám sát nghị quyết, chương trình công tác của Ban cán sự Đảng bộ, Đảng ủy Bộ GTVT, nghị quyết đauh hội Đảng bộ GTVT, đại hội đảng bộ Tổng cục ĐBVN nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ chính trị của ngành đường bộ để xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2015 của Đảng ủy phù hợp thực tiễn và triển khai thực hiện. Mỗi chủ trương, nghị quyết cyar cấp ủy cấp trên đều được ban thường vụ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhằm cụ thể hóa những nội dung sát với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Tổng cục, Đảng bộ Tổng cục.
 
Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy đã có sự phối hợp, thống nhất cao với lãnh đạo Tổng cục ĐBVN trong việc xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng lĩnh vực quản lý và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong từng quý, 6 tháng, năm; triển khai sơ kết đánh giá hàng kỳ theo quy định.
 
Toàn cảnh Hội nghị.
 
Đảng ủy Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt Đề án đổi mới toàn diện công tác QLBT, phần lớn các nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện đấu thầu BDTX trên toàn hệ thống quốc lộ với tổng số 129 gói thầu, đạt 100%, giá trúng thầu 3 năm 2015 – 2017 là 1305 tỷ, giảm 78.3 tỷ đồng so với dự toán duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện BDTX đã hoàn thành cơ bản khối lượng kế hoạch giao năm 2015, đảm bảo chất lượng, giao thông thông suốt, an toàn. Đặc biết đã thực hiện cập nhật, rà soát để xây dựng cà công bố hệ thống cơ sở dự liệu tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ phụ vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế đặc thù trong quản lý BTĐB…
 
Đảng ủy Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung rà soát, xử lý điểm bất hợp lý, ùn tắc, điểm đen về giao thông. Trong năm đã xử lý 89 điểm đen và điểm tiềm ẩn tai  nạn giao thông, 38 điểm giao cắt đường sắt với QL…
 
Công tác quản lý vận tải đạt nhiều kết quả quan trọng, đã khai thác, dử dụng có hiệu quả dữ liệu từ  Trung tâm quản lý, khai thác và sử dụng dự liệu từ thiết bị GSHT, chuyển thông tin xe vi phạm về các địa phương xử lý trên 5000 phương tiện….
 
Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, các nội dung, chương trình đề ra trong năm 2015 đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác.
 
Công tác xây dựng tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy, quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ cho công tác đảng. Trong năm 2015, Đảng ủy đã cử 55 quần chúng ưu tú đi học lớp lý luận chính trị đối tượng đảng, cử 60 đảng viên mới đi học lớp lý luận chính trị, toàng Đảng bộ kết nạp được 40 đảng viên mới; 65 đảng viên dự bị được xét chuyển chính thức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng quan tâm, tăng cường và có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; các vụ việc, đơn thư kéo dài được tập trung giải quyết.
 
Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Báo cáo chỉ rõ, bước sang năm 2016, Đảng ủy Tổng cục sẽ tiếp tục thực hiện tốt đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì đường bộ; triển khai thực hiện tốt các dự án bảo trì năm 2016, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn; xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2017; đôn đốc, kiểm tra các nhà thầu thực hiện đầy đủ hợp đồng BDTX đường bộ; toàn ngành quán triệt phương châm " siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện", thực hiện quyết liệt hơn nữa, tăng cường kiểm tra đột xuất các địa phương tiến tới chấm dứt hẳn hiện tượng xe quá tải; tích cực triển khai thực hiện năm ATGT 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu tính mạng con người là trên hết; phấn đầu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…
 
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, coi đây sự kiện chính trị quan trọng xuyên suốt trong năm 2016; chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sôi nổi, thiết thực, đạt nhiều kết quả chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đại của cấp ủy Đảng Tổng cục đối với công tác đảm bảo ATGT và KSTTX.
 
Đồng chí Phạm Công Bổng Phó Bí thư thường trực Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị.
 
Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng Phó Bí thư thường trực Bộ GTVT đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí Phó bí thư cho rằng, năm 2015 là năm thành công của ngành giao thông vận tải trong đó có sự đóng góp của Tổng cục Đường bộ. Đồng chí tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Tổng cục ĐBVN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2016. 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Tổng cục tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đồng thuận cao từ sự dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, trong đó quan trọng nhất là công tác cán bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Bước sang năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị trong ngành phát huy tốt kết quả năm 2015, đặc biệt tiếp tục nâng cao cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2016 là năm thực hiện xóa xe quá tải, toàn ngành đường bộ quyết tâm xóa sạch 10% xe quá tải còn lại, đề nghị tất các Đảng bộ, Công đoàn thực hiện tốt công tác phối hợp tốt với cơ quan địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, Tổng cục trưởng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện công tác tổng kết, đánh giá nghị quyết chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt sinh hoạt Chi bộ cũng như học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 
Đ/c Nguyễn Văn Huyện, Bí thư đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên.
 
Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 9 đồng chí đảng viên; tặng giấy khen cho 1 đảng viên, 1 Chi bộ có thành tích xuất sắc trong từ năm 2010 – 2014; Đảng ủy Bộ tặng giấy khen cho 2 đảng viên và 1 Chi bộ có thành tích xuất sắc từ năm 2010-2014; Đảng ủy Tổng cục tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015; tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục từ 2010- 2015.
 

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá