Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2016 | 17:37

Trước 30/1 sẽ tháo hết biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/h

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa yêu cầu các Cục  quản lý đường bộ I; II; III; IV và các Sở Giao thông vận tải yêu cầu trước 30/1 phải tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ ≤ 40km/h.

Những biển báo hạn chế tốc độ ≤ 40km/h sẽ phải tháo bỏ trước 30/1.

Việc tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ ≤ 40km/h vì điều kiện đường bộ và phương tiện hiện nay với tốc độ này không tiềm ẩn (nguy cơ) gây tai nạn giao thông.

Đối với các biển hạn chế tốc độ < 50km/h, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km trên toàn hệ thống đường bộ (kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa); trường hợp cần thiết lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác.

Trong trường hợp đặc biệt về điều kiện kỹ thuật (cầu yếu, điểm đen TNGT, đoạn đèo dốc đối với xe khách giường nằm hai tầng) chưa kịp xử lý mà phải sử dụng biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h, thì phải có hồ sơ thuyết minh, giải trình gửi Tổng cục ĐBVN giải quyết.

 Đối với các biển hạn chế tốc độ ≥ 50km/h sẽ tiếp tục rà soát để thay thế theo hướng nếu có thể khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì thay thế bằng biển báo có tốc độ hạn chế lớn hơn hoặc thay thế bằng cảnh báo khác (nếu cần).

Đối với biển báo khu đông dân cư rà soát lại toàn bộ các biển báo khu đông dân cư theo Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ GTVT về quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ để điều chỉnh cho phù hợp.
 Đối với hệ thống báo hiệu đường bộ khác (vạch sơn, biển báo khác, v.v...) thường xuyên rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các bất cập (biển báo không phù hợp, bong tróc, biển bị che khuất, biển báo và vạch sơn không thống nhất…); ưu tiên nguồn lực cho công tác điều chỉnh, bổ sung và thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ.

Tổng cục trưởng yêu cầu Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện ngay đối với hệ thống đường địa phương trong địa bàn và quốc lộ được ủy thác quản lý. Thời gian hoàn thành tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km trên toàn hệ thống đường bộ  xong trước 30/01/2016, và rà soát các biển hạn chế tốc độ ≥ 50km/h; rà soát lại toàn bộ các biển báo khu đông dân cư  hoàn thành trước 1/3/2016.
 
Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với quốc lộ được giao quản lý; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên các tuyến quốc lộ khác và đường địa phương trong khu vực quản lý; tổng hợp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, báo cáo về việc tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km trên toàn hệ thống đường bộ  về Tổng cục ĐBVN trước ngày 2/2/2016,  và rà soát các biển hạn chế tốc độ ≥ 50km/h; rà soát lại toàn bộ các biển báo khu đông dân cư trước ngày 1/3/2016.
 

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá