Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016 | 16:35

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Ngày 11/3, Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội III công đoàn Tổng cục ĐBVN và nghị quyết đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam.


Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Văn Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
 
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Việt Hưng cho biết: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III, với mục tiêu “vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm cac quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao năng lực xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trưởng thành về mọi mặt góp phần xây dựng ngành Đường bộ Việt Nam phát triển”. Hoạt động công đoàn đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội, góp phần ổn định và phát triển của ngành đường bộ nói riêng và ngành GTVT nói chung. 
 
Ông Nguyễn Hưng cũng cho biết: nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Tổng cục ĐBVN đã động viên, tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào tổ chức và các hoạt động do Công đoàn Bộ GTVT tổ chức. “Tháng công nhân” và “Ngày hội công nhân” được Công đoàn Tổng cục chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng.
 
Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động tích cực tham gia các chương trình công tác của Bộ, Tổng cục, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, Nghị quyết của Công đoàn GTVT Việt Nam; chủ động tích cực tham gia công tác sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức của Tổng cục; chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ hàng năm, đạt tỷ lệ cao với những nội dung thiết thực; các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp phấn đấu, tạo việc làm và thực hiện tốt nhất chế độ chính sách đối với NLĐ, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện; công tác an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm nên đã giảm thiểu số vụ tai nạn lao động nặng hàng năm.
 
Công tác xã hội từ thiện đã được đông đảo cán bộ CNVCLĐ trong Tổng cục hưởng ứng, tích cực đóng góp quỹ xã hội các cấp; thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm  hỏi, động viên chia sẻ kịp thời các gia đình CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, trong đó đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” và “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, phong trào xây dựng văn  hóa doanh nghiệp, văn hóa “4 xin”, “4 luôn”, tạo dựng hình ảnh đẹp của CNVCLĐ ngành GTVT trong xã hội; tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành; duy trì tổ chức tốt các phong trào văn  hóa, thể thao đã được đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan doanh nghiệp, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị, được xã hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức thi đua từng bước được đổi mới và đi vào chiều sâu. Đáng chú ý là, trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có hàng trăm giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật mới, góp phần năng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác. Trong ba năm qua, có 72 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng với giá trị làm lợi trên 65 tỷ đồng; 1 cá nhân được Tổng liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo; 20 công trình được gắn biển chào mừng các sự kiện; năm 2014 được Tổng liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc; 14 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen Chính phủ và Huân chương lai động…
 
Ngoài ra, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động cũng được chú trọng. Thông qua quỹ mái ấm công đoàn, trong 3 năm 2013-2015, CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, đã đóng góp xây dựng với số tiền hơn trên 3 tỷ đồng. Từ đó, hỗ trợ xây dựng được 61 nhà mái ấm công đoàn, với trên 1.27 tỷ đồng giúp cho nhiều đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm công tác và vươn lên ổn định cuộc sống.
 
Hệ thống tổ chức Công đoàn các cấp đã được củng cố, từng bước hoàn thiện, phù hợp với tình hình CNVCLĐ và yêu cầu phát triển của ngành đường bộ. Đến nay, đã có 74 công đoàn cơ sở được thành lập, tỷ lệ đoàn viên được cấp thẻ đạt 97%.
 
Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tich Công đoàn Tổng cục ĐBVN báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ qua.
 
Hội nghị lần này cũng chỉ rõ, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp công đoàn Tổng cục ĐBVN tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội công đoànBộ GTVT lần thứ IX đã đề ra. Trong đó, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành đường bộ trưởng thành về mọi mặt; hiểu biết về pháp luật lao động, các chế độ chính sách liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động; Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Văn Huyện đánh giá cao những kết quả mà công đoàn Tổng cục ĐBVN đã đạt trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2015. Những kết quả toàn diện mà Tổng cục ĐBVN đã đạt được trong những năm qua, như thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý bảo trì, đấu thầu công tác duy tu sửa chữa thường xuyên để nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ; đổi mới công tác cấp phép lái xe; công tác Thanh tra kiểm tra trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt; chất lượng dịch vụ vận tải được nâng cao… rõ ràng những thành tích nói trên là công sức đóng góp của từng đoàn viên công đoàn. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng trân trọng gửi lời cảm ơn đến từng đoàn viên công đoàn đã nỗ lực đoàn kết hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ được giao trong suốt những năm qua.
 
Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cho rằng, để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại thì cần phải hiểu rõ hạn chế để tìm hướng khắc phục cụ thể. Ngoài ra, Công đoàn cần đổi mới nội dung hoạt động, chú trọng đến chất lượng, tạo nên dấu ấn mới trong phương thức hoạt động; tiếp tục nâng cao vị trí của công đoàn trong ngành đường bộ, tích cực hơn nữa để thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
 
Để phát triển bền vững, đảm bảo đời sống của người lao động trong ngành đường bộ, Tổng cục trưởng yêu cầu các công ty thực hiện nhiệm vụ quả lý bảo trì đường bộ cần nâng cao tay nghề cho đoàn viên, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc tiên tiến trong công tác bảo trì đường bộ, xóa bỏ văn hóa “vá dổi” để nâng cao chất lượng bảo trì đường bộ và đảm bảo đời sống của công nhân viên chức lao động.
 
Chủ tịch công đoàn Bộ GTVT Đỗ Nga Việt  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch công đoàn Bộ GTVT Đỗ Nga Việt cũng đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN và đặc biệt nhấn mạnh việc cần thiết phải thay đổi phương thức hoạt động của công đoàn trước thềm TPP. Khi Việt Nam chính thức tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sẽ có cả những cơ hội và thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đổi mới về phương thức hoạt động để có thể đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Vì vậy Công đoàn Tổng cục cần phải mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, ông Việt nhấn mạnh.
 
Rất nhiều đơn vị hiện nay liên hệ với Tổng cục qua tổ chức công đoàn vì vậy vai trò của Công đoàn ở đây rất quan trọng, công đoàn phải thể hiện vai trò là cầu nối giữa các đơn vị quản lý bảo trì với Tổng cục ĐBVN. Đồng thời phải nâng cao vai trò lãnh đạo của công đoàn trong việc tham gia công tác quản lý để trở thành cầu nối với các cơ quan quản lý. Nhu cầu công việc của Tổng cục đường bộ ngày càng lớn, hệ thống đường bộ giao cho Tổng cục quản lý sẽ ngày càng nhiều, nên khối lượng công việc sẽ ngày càng nhiều, nhưng vấn đề đặt ra là các công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ có đáp ứng được yêu cầu hay không nên công đoàn phải có biện pháp tham gia cùng các đơn vị để đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý bảo trì, ông Việt nhấn mạnh.
 

Ngô Thùy

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá