Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2016 | 8:28

Trước 1/7/2016, ô tô kinh doanh vận tải dưới 10 tấn phải có giấy phép kinh doanh

Từ 1/7/2016, phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình.

Trước 1/7/2016, ô tô kinh doanh vận tải dưới 10 tấn phải có giấy phép kinh doanh.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền vừa ký văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam; các Sở Giao thông Vận tải; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về tiếp tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các xe kinh doanh vận tải hàng hóa.

Theo đó, ngoài những xe ô tô vận tải hàng hóa đã thực hiện điều kiện kinh doanh và được cấp giấy phép kinh doanh theo quy định trong thời gian qua; tới đây, các Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa theo lộ trình như sau:

Trước 1/7/2016, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình.

Trước 1/1/2017, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình.

Nhằm kịp thời tuyên truyền để các đối tượng mới phải thực hiện điều kiện kinh doanh theo lộ trình quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP, hạn chế tình trạng các đơn vị kinh doanh vận tải không nắm rõ thông tin và văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước nên không kịp chuẩn bị thực hiện;

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm thông tin, hướng dẫn tới các đối tượng phải thực hiện điều kiện kinh doanh nêu trên khi vào kiểm tra và đăng kiểm phương tiện; các Trung tâm đăng kiểm niêm yết lộ trình này tại bảng tin để chủ phương tiện biết và chuẩn bị thực hiện.

Đối với các Sở Giao thông Vận tải, thực hiện thống kê số lượng phương tiện phải thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải theo lộ trình, có tuyên truyền, thông tin tới chủ phương tiện nắm rõ để kịp triển khai nộp hồ sơ tới Sở cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định;

Các sở cũng cần có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về các nội dung mới của Nghị định 86/2014/NĐ-CP; tổ chức, bố trí cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục, trang thiết bị và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa đến để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu “XE TẢI” nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.

Ngoài ra, các Sở Giao thông Vận tải cần rà soát, tổng hợp để dự kiến số lượng các loại ấn phẩm phù hiệu; trong đó đặc biệt là Phù hiệu “XE TẢI” cần sử dụng để gửi về các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV (trước 30 ngày cần nhận) để Tổng cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch in ấn, kịp thời cấp phát cho các Sở Giao thông Vận tải, tránh tình trạng như thời gian vừa qua do đăng ký gấp nên nhà in không kịp phát hành, ảnh hưởng đến thời gian cấp phù hiệu cho phương tiện và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại các Sở Giao thông Vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các chi hội địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng có liên quan để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP./.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá