Thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2017 | 9:51

Xử lý 15.874 xe vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình trong 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xử lý vi phạm đối với 15.874 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 14.782 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 3 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 1.089 xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình theo đó tháng 7/2017, bình quân có 77,44% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục ĐBVN. Trong đó, 10 địa phương có tỷ lệ (%) phương tiện không truyền dữ liệu cao nhất về hệ thống của Tổng cục ĐBVN gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh, Bình Phước, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bình Thuận, Phú Yên, Bạc Liêu và Thanh Hóa.

 Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương: Trong tháng 07/2017, cả nước có tổng số 161.787 lần vi phạm tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,123 lần/1.000km. Luỹ kế đến hết tháng 07/2017, cả nước có tổng số 640.037 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,083 lần/1.000km, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2016. Về tình hình xử lý vi phạm: Tháng 07/2017, cả nước đã xử lý 3.823 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 3.675 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 01 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 147 xe.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xử lý vi phạm đối với 15.874 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 14.782 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 3 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 1.089 xe. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải. Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) thực hiện tốt một số nội dung : Tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT. Trong 7 tháng đầu năm 2017, qua thống kê có 11 địa phương chưa thực hiện xử lý vi phạm hoặc có xử lý nhưng số lượng phương tiện bị xử lý rất ít (dưới 10 trường hợp) gồm: Bạc Liêu, Bình Thuận, Bắc Ninh, Bình Dương, Cà Mau, Điện Biên, Phú Yên, Sóc Trăng, Sơn La, Thừa Thiên Huế và Trà Vinh. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo Sở GTVT thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu truyền về từ thiết bị GSHT; Tiếp tục tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện không truyền dữ liệu, đặc biệt là 10 địa phương có tỷ lệ phương tiện không truyền dữ liệu cao nhất. Trường hợp, lỗi vi phạm không truyền dữ liệu là do đơn vị cung cấp dịch vụ TBGSHT thì đơn vị vận tải phải có trách nhiệm liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ TBGSHT để có biện pháp khắc phục ngay, báo cáo về Sở GTVT và phải nêu rõ thời hạn khắc phục.

Đối với những trường hợp vi phạm, Sở GTVT yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo giải trình và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý vi phạm.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá