Thứ sáu ngày 30 tháng 8 năm 2019 | 15:56

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại buổi làm việc với các Cục quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải chiều nay (30/8).

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

Theo ông  Trần Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, đến nay giá trị giải ngân vốn Quỹ bảo trì trung ương tại một số đơn vị còn chậm như: Sở Tuyên Quang; Sở Hà Giang; Sở Quảng Ninh; Sở Lạng Sơn; Sở Thái Bỉnh; Sở Đắk Nông; Sở Bỉnh Thuận; Sở Long An; Ban Quản lý dự án 3; 4; 8.

Ông Trần Văn Sơn cũng cho biết, đến nay còn 60 quốc lộ, đoạn quốc lộ kéo dài 4.674km/42 tỉnh chưa hoàn thành thủ tục điều chuyển tài sản từ địa phương quản lý về Bộ Giao thông vận tải.

Ông Trần Văn Sơn cho rằng do chưa hoàn thành thủ tục điều chuyển tài sản, các quốc lộ được nâng lên từ đường tỉnh (giai đoạn từ 2013 đến nay) chưa được giao dự toán chi 2019 cho công tác quản lý, bảo trì. “Việc không giao dự toán chi 2019 công tác quản lý, bảo trì các quốc lộ này dẫn đến việc khó khăn trong tổ chức thực hiện (công tác bảo dưỡng thường xuyên thực hiện theo hợp đồng với thời gian 3 năm từ 2018-2020 vẫn đang triển khai; một số tuyến bị ảnh hưởng thiên tai năm 2019 phải khắc phục để đảm bảo giao thông…) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, xuống cấp các công trình, làm giảm hiệu  quả các công tác quản lý, bảo trì và gây nợ đọng khối lượng hoàn thành” ông Trần Văn Sơn nói.

Ông  Trần Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, báo cáo viề tiến độ giải ngân.

Được hỏi vì sao tiến độ dự án còn chậm đại diện Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang cho biết, đã tổ chức sửa chữa 2 công trình, đang làm 3 công trình và 8 công trình đang đấu thầu, sở dĩ tiến độ chậm là do 1 số gói thầu phải đấu thầu lại, và hứa đến 5 tháng 9 sẽ hoàn thành công tác đấu thầu.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo trì và đảm bảo giải ngân hết vốn giao năm 2019 Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đề nghị các Cục Quản lý đường bộ, Các Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp chặt với Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc tổ chức quản lý bảo trì trên các quốc lộ chưa hoàn thành điều chuyển tài sản để đảm bảo an toàn giao thông an toàn thông suốt.

“Các đơn vị phải nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm và việc để dư dự toán, dự tạm ứng các công trình đã được giao dự toán chi năm 2018, chấm dứt việc tiếp tục để dư kinh phí năm 2019” Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang cho biết sở dĩ tiến độ chậm là do 1 số gói thầu phải đấu thầu lại.

Đối với các công trình đã giao dự toán chi 2019, Tổng cục trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án phải tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch bảo trì và dự toán chi năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, phải thương thảo rút ngắn thời gian thi công công trình để hoàn thành trong năm 2019, đồng thời đẩy nhan tiến độ thi công, nghiệm thu các công trình đảm bảo hoàn thành công trình,  giải ngân hết các khối lượng hoàn thành.

Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện , đảm bảo sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả vốn được bố trí.

Tổng cục trưởng yêu cầu  Vụ Quản lý bảo trì, An toàn giao thông, Cục quản lý xây dựng đường bộ tăng cường kiểm tra đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2019 các đơn vị, kịp thời tham mưu xử lý, chấn chỉnh các đơn vị không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ  thực hiện các nhiệm vụ sẽ được giao dự toán chi đợt 4 trước 15/9 và khẩn trương thành lập, duyệt hồ sơ hoàn công công trình đối với công trình khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông bước 1; xử lý điểm đen để đảm bảo đủ điều kiện giao dự toán chi trước ngày 15/11/2019 theo quy định.

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá