Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2019 | 14:27

Người công chức thanh tra “cao tuổi” tận tụy trong công việc, tích cực tham gia các phong trào công đoàn

Nhắc đến gương người tốt, việc tốt “cao tuổi” tại Cục Quản lý đường bộ IV mọi người đều nghĩ ngay đến người Công chức Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải Nguyễn Văn Sân thuộc Chi Cục Quản lý đường bộ IV.4 - Cục Quản lý đường bộ IV.

Với tinh thần trách nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Sân luôn nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên các đoạn tuyến Quốc lộ giao quản lý: QL1, QL53, QL54, QL57, QL80 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một phần tỉnh Đồng Tháp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sân luôn thể hiện ý chí năng động, nhiệt tình trong công việc và luôn thực hiện tốt công tác quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn Chi cục QLĐBIV.4 quản lý, tham gia xây dựng kế hoạch liên ngành trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho công trình lưu thông an toàn thông suốt trong mọi tình huống.

Thực hiện giải tỏa vi phạm tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Mặc dù, đồng chí Nguyễn Văn Sân tuổi đã cao, nhưng đồng chí vẫn duy trì có mặt thường xuyên trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, không ngại khó khăn, gian khổ để tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải tỏa vi phạm tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ QL1, QL53, QL54, QL57, QL80 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhằm lập lại trật tự kỷ cương công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. 

Trong công tác Đảng đồng chí Nguyễn Văn Sân luôn là một người đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng cho các đảng viên trẻ phấn đấu noi theo, đồng chí luôn có những đóng góp tích cực trong các cuộc họp của đơn vị, đồng chí đã vinh dự nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, trong hoạt động Công Đoàn đồng chí Nguyễn Văn Sân luôn tích cực, nhiệt tình năng nổ tham gia các phong trào do công đoàn phát động, cụ thể trong các kỳ Hội thao hàng năm của các cấp, ngành tổ chức đồng chí luôn là vận động viên “lớn tuổi” được cấp trên biểu dương khen thưởng.

 

Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Văn Sân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao và luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp tín nhiệm tin yêu.
 

Chi bộ Chi Cục QLĐB IV.4 - Đảng bộ Cục QLĐB IV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá