Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2019 | 15:38

Danh sách những người đủ điều kiện thi công chức Tổng cục ĐBVN

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố Danh sách những người đủ điều kiện và những người không đủ điều kiện thi công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018.

Danh  sách những người đủ điều kiện và những người không đủ điều kiện thi công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018 dựa trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018 và đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức – Hành chính.

Xem danh sách tại đây:   /upload/20830/fck/files/THANG%204/Q%C4%90%20danh%20s%C3%A1ch%20d%E1%BB%B1%20thi%20CC.pdf

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá