Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019 | 15:50

Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018.

Xem Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018 tại đây:

/upload/20830/fck/files/THANG%204/Danh%20m%E1%BB%A5c%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20thi%2026_9.pdf

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá